O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 19:47
kontakt
KOMPUTRON
Roczne nieskonsolidowane
 2020-03-312021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 491 029,00 1 403 928,00
-5,8%
1 686 024,00
20,1%
1 784 545,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 847,00 23 615,00
---
26 483,00
12,1%
137 909,00
420,7%
Zysk (strata) brutto -126 007,00 12 030,00
---
18 955,00
57,6%
157 953,00
733,3%
Zysk (strata) netto -120 250,00 9 152,00
---
13 446,00
46,9%
153 279,00
1 040,0%
Amortyzacja 25 654,00 16 656,00
-35,1%
16 310,00
-2,1%
15 645,00
-4,1%
Aktywa 408 674,00 426 821,00
4,4%
445 009,00
4,3%
458 259,00
3,0%
Kapitał własny 65 792,00 76 193,00
15,8%
88 815,00
16,6%
243 437,00
174,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72 7,78
15,8%
9,07
16,6%
24,86
174,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -12,28 0,93
---
1,37
47,0%
15,65
1 039,8%