O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 20:20
kontakt
ZUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 222 712,00 222 712,00
0,0%
269 183,00
20,9%
332 170,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 894,00 1 894,00
0,0%
2 594,00
37,0%
7 353,00
183,5%
Zysk (strata) brutto 2 318,00 2 318,00
0,0%
3 954,00
70,6%
8 613,00
117,8%
Zysk (strata) netto 1 212,00 1 212,00
0,0%
3 297,00
172,0%
6 538,00
98,3%
Amortyzacja 3 401,00 3 401,00
0,0%
3 434,00
1,0%
3 450,00
0,5%
Aktywa 573 420,00 573 420,00
0,0%
610 178,00
6,4%
728 038,00
19,3%
Kapitał własny 173 920,00 173 920,00
0,0%
175 518,00
0,9%
182 056,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,55 7,55
0,0%
7,62
0,9%
7,90
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,14
169,8%
0,28
98,6%