O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 15:42
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 348,00 74 428,00
21,3%
163 083,00
119,1%
87 969,00
-46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 195,00 1 027,00
-75,5%
1 482,00
44,3%
980,00
-33,9%
Zysk (strata) brutto 3 292,00 1 537,00
-53,3%
1 500,00
-2,4%
606,00
-59,6%
Zysk (strata) netto 2 377,00 1 328,00
-44,1%
1 288,00
-3,0%
479,00
-62,8%
Amortyzacja 288,00 287,00
-0,3%
302,00
5,2%
250,00
-17,2%
Aktywa 79 863,00 123 500,00
54,6%
231 849,00
87,7%
125 482,00
-45,9%
Kapitał własny 12 009,00 12 723,00
5,9%
14 011,00
10,1%
14 490,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,56 7,32
11,6%
8,06
10,1%
8,34
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,76
-35,1%
0,74
-3,0%
0,28
-62,8%