O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 22:51
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91 112,00 89 029,00
-2,3%
79 102,00
-11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 669,00 6 413,00
74,8%
6 192,00
-3,4%
Zysk (strata) brutto 1 199,00 62 613,00
5 122,1%
1 908,00
-97,0%
Zysk (strata) netto 768,00 61 262,00
7 876,8%
1 170,00
-98,1%
Amortyzacja 1 402,00 1 313,00
-6,3%
1 469,00
11,9%
Aktywa 429 160,00 458 417,00
6,8%
411 819,00
-10,2%
Kapitał własny 223 305,00 284 568,00
27,4%
285 938,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,51 13,40
27,4%
13,46
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 2,88
7 911,1%
0,06
-98,1%