O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 21:43
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97 606,00 106 307,00
8,9%
99 819,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 342,00 32 828,00
8,2%
26 654,00
-18,8%
Zysk (strata) brutto 29 478,00 33 280,00
12,9%
27 006,00
-18,9%
Zysk (strata) netto 25 759,00 29 482,00
14,5%
24 033,00
-18,5%
Amortyzacja 8 991,00 9 082,00
1,0%
9 744,00
7,3%
Aktywa 466 184,00 493 219,00
5,8%
519 810,00
5,4%
Kapitał własny 350 334,00 379 260,00
8,3%
403 285,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,48 11,35
8,3%
12,07
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,88
14,4%
0,72
-18,5%