O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 04:21
kontakt
BETACOM
Roczne nieskonsolidowane
 2021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100 029,00 128 613,00
28,6%
144 651,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 906,00 1 217,00
---
1 333,00
9,5%
Zysk (strata) brutto -3 505,00 1 216,00
---
1 260,00
3,6%
Zysk (strata) netto -2 865,00 1 224,00
---
1 031,00
-15,8%
Amortyzacja 1 731,00 1 683,00
-2,8%
1 863,00
10,7%
Aktywa 39 150,00 49 869,00
27,4%
43 989,00
-11,8%
Kapitał własny 17 686,00 18 909,00
6,9%
19 213,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,38 4,68
6,9%
4,76
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,71 0,30
---
0,26
-15,8%