O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:41
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 431,00 41 081,00
83,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 209,00 7 921,00
-58,8%
Zysk (strata) brutto 18 631,00 7 983,00
-57,2%
Zysk (strata) netto 17 006,00 6 443,00
-62,1%
Amortyzacja 1 995,00 3 638,00
82,4%
Aktywa 272 884,00 271 717,00
-0,4%
Kapitał własny 221 936,00 228 379,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,71
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,08
-62,4%