O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 17:12
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 264,00 43 855,00
49,9%
26 932,00
-38,6%
27 076,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 588,00 8 099,00
-40,4%
3 240,00
-60,0%
2 489,00
-23,2%
Zysk (strata) brutto 13 441,00 8 007,00
-40,4%
3 302,00
-58,8%
2 657,00
-19,5%
Zysk (strata) netto 13 017,00 6 383,00
-51,0%
2 802,00
-56,1%
2 110,00
-24,7%
Amortyzacja 1 431,00 604,00
-57,8%
630,00
4,3%
623,00
-1,1%
Aktywa 252 991,00 271 705,00
7,4%
257 618,00
-5,2%
268 247,00
4,1%
Kapitał własny 215 548,00 221 931,00
3,0%
217 989,00
-1,8%
220 099,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,56 2,63
3,0%
2,59
-1,8%
2,61
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,08
-50,6%
0,03
-56,6%
0,02
-24,2%