O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:16
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 942,00 18 486,00
-2,4%
19 006,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104,00 2 049,00
1 870,2%
1 580,00
-22,9%
Zysk (strata) brutto -335,00 992,00
---
1 285,00
29,5%
Zysk (strata) netto -213,00 578,00
---
1 000,00
73,0%
Amortyzacja 537,00 834,00
55,3%
408,00
-51,1%
Aktywa 77 937,00 77 997,00
0,1%
78 270,00
0,4%
Kapitał własny 44 741,00 44 452,00
-0,6%
45 452,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,55 4,52
-0,7%
4,62
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,06
---
0,10
72,9%