O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:22
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 318,00 14 002,00
5,1%
16 792,00
19,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -808,00 -143,00
---
2 705,00
---
Zysk (strata) brutto 653,00 -203,00
---
2 109,00
---
Zysk (strata) netto 534,00 -203,00
---
3 719,00
---
Amortyzacja 1 205,00 1 307,00
8,5%
1 375,00
5,2%
Aktywa 60 786,00 64 412,00
6,0%
63 443,00
-1,5%
Kapitał własny 45 758,00 45 555,00
-0,4%
49 274,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,03 13,97
-0,4%
15,11
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,06
---
1,14
---