O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:58
kontakt
EDITELPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 724,00 1 854,00
7,5%
2 334,00
25,9%
1 896,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130,00 353,00
171,5%
485,00
37,4%
197,00
-59,4%
Zysk (strata) brutto 155,00 393,00
153,5%
495,00
26,0%
228,00
-53,9%
Zysk (strata) netto 132,00 356,00
169,7%
448,00
25,8%
214,00
-52,2%
Amortyzacja 102,00 97,00
-4,9%
96,00
-1,0%
77,00
-19,8%
Aktywa 6 236,00 6 571,00
5,4%
7 279,00
10,8%
7 271,00
-0,1%
Kapitał własny 5 249,00 5 604,00
6,8%
6 119,00
9,2%
6 333,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,78 1,90
6,8%
2,07
9,2%
2,15
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,12
168,9%
0,15
25,6%
0,07
-52,0%