O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:42
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 889,00 18 171,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44 378,00 -924,00
---
Zysk (strata) brutto -59 891,00 -2 779,00
---
Zysk (strata) netto -59 878,00 -2 754,00
---
Amortyzacja 252,00 290,00
15,1%
Aktywa 28 132,00 27 176,00
-3,4%
Kapitał własny -41 031,00 -43 747,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,56 -4,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,65 -0,31
---