O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 19:53
kontakt
SONEL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 420,00 39 420,00
0,0%
51 107,00
29,6%
54 362,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 655,00 3 655,00
0,0%
4 403,00
20,5%
5 141,00
16,8%
Zysk (strata) brutto 4 243,00 4 243,00
0,0%
2 799,00
-34,0%
4 895,00
74,9%
Zysk (strata) netto 3 543,00 3 543,00
0,0%
4 329,00
22,2%
3 843,00
-11,2%
Amortyzacja 2 294,00 2 294,00
0,0%
2 300,00
0,3%
2 652,00
15,3%
Aktywa 144 282,00 144 282,00
0,0%
171 834,00
19,1%
160 849,00
-6,4%
Kapitał własny 95 296,00 95 296,00
0,0%
99 476,00
4,4%
104 611,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,81 6,81
0,0%
7,10
4,4%
7,47
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
0,0%
0,31
22,1%
0,28
-11,0%