O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 15:57
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 741,00 4 574,00
-32,1%
3 532,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 580,00 -71,00
---
775,00
---
Zysk (strata) brutto 8 292,00 36 412,00
339,1%
-5 105,00
---
Zysk (strata) netto 7 551,00 32 770,00
334,0%
-4 221,00
---
Amortyzacja 32,00 41,00
28,1%
41,00
0,0%
Aktywa 1 345 306,00 1 412 080,00
5,0%
1 372 344,00
-2,8%
Kapitał własny 631 836,00 664 606,00
5,2%
660 385,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,33 27,70
5,2%
27,52
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 1,37
333,7%
-0,18
---