O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:43
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 488,00 3 369,00
-24,9%
5 183,00
53,8%
4 847,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -502,00 -1 490,00
---
-2 469,00
---
-390,00
---
Zysk (strata) brutto 9 439,00 13 780,00
46,0%
1 096,00
-92,0%
7 589,00
592,4%
Zysk (strata) netto 8 698,00 12 272,00
41,1%
337,00
-97,3%
6 862,00
1 936,2%
Amortyzacja 24,00 23,00
-4,2%
21,00
-8,7%
21,00
0,0%
Aktywa 1 007 936,00 1 079 677,00
7,1%
1 272 028,00
17,8%
1 277 078,00
0,4%
Kapitał własny 423 739,00 436 010,00
2,9%
618 326,00
41,8%
625 152,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,82 20,40
2,9%
25,77
26,3%
26,05
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,57
41,0%
0,01
-97,6%
0,29
1 942,9%