O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 10:34
kontakt
MERCATOR
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 781 658,00 781 658,00
0,0%
433 045,00
-44,6%
326 458,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69 740,00 -69 740,00
---
-39 763,00
---
-9 239,00
---
Zysk (strata) brutto -55 425,00 -55 425,00
---
43 879,00
---
83 045,00
89,3%
Zysk (strata) netto -27 106,00 -27 106,00
---
29 792,00
---
69 823,00
134,4%
Amortyzacja 3 328,00 3 328,00
0,0%
4 079,00
22,6%
4 987,00
22,3%
Aktywa 787 493,00 787 493,00
0,0%
666 406,00
-15,4%
655 028,00
-1,7%
Kapitał własny 43 043,00 43 043,00
0,0%
73 926,00
71,7%
119 886,00
62,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,04 4,04
0,0%
6,94
71,7%
11,26
62,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,55 -2,55
---
2,80
---
6,56
134,4%