O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 21:44
kontakt
MERCATOR
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 126 517,00 286 076,00
-74,6%
234 251,00
-18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 410 616,00 -9 115,00
---
-53 514,00
---
Zysk (strata) brutto 419 001,00 3 349,00
-99,2%
4 246,00
26,8%
Zysk (strata) netto 402 080,00 -4 189,00
---
-8 127,00
---
Amortyzacja 9 463,00 11 431,00
20,8%
10 759,00
-5,9%
Aktywa 1 693 649,00 1 276 453,00
-24,6%
1 004 842,00
-21,3%
Kapitał własny 1 397 756,00 1 168 038,00
-16,4%
889 366,00
-23,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 131,81 109,70
-16,8%
83,53
-23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 37,92 -0,39
---
-0,76
---