O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:03
kontakt
MERCATOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2022-06-302023-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 233 657,00 169 092,00
-27,6%
169 092,00
0,0%
169 092,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 082,00 -18 244,00
---
-18 244,00
---
-18 244,00
---
Zysk (strata) brutto 28 184,00 48 897,00
73,5%
48 897,00
0,0%
48 897,00
0,0%
Zysk (strata) netto 25 307,00 39 164,00
54,8%
39 164,00
0,0%
39 164,00
0,0%
Amortyzacja 1 829,00 2 474,00
35,3%
2 474,00
0,0%
2 474,00
0,0%
Aktywa 784 213,00 601 064,00
-23,4%
601 064,00
0,0%
601 064,00
0,0%
Kapitał własny 67 298,00 80 452,00
19,5%
80 452,00
0,0%
80 452,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,32 7,56
19,5%
7,56
0,0%
7,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,38 3,68
54,7%
3,68
0,0%
3,68
0,0%