O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 13:07
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 546,00 79 772,00
-4,5%
77 594,00
-2,7%
86 756,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 144,00 -666,00
---
9 671,00
---
-2 692,00
---
Zysk (strata) brutto 34 740,00 -12 339,00
---
46 487,00
---
16 219,00
-65,1%
Zysk (strata) netto 25 452,00 -11 880,00
---
43 539,00
---
13 214,00
-69,7%
Amortyzacja 1 384,00 1 340,00
-3,2%
1 173,00
-12,5%
1 435,00
22,3%
Aktywa 601 064,00 595 235,00
-1,0%
655 028,00
10,0%
651 316,00
-0,6%
Kapitał własny 80 452,00 68 534,00
-14,8%
119 886,00
74,9%
133 336,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,56 6,44
-14,8%
11,26
74,9%
13,65
21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,39 -1,12
---
4,09
---
1,35
-66,9%