O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 02:56
kontakt
SNTVERSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 997,00 18 358,00
53,0%
8 104,00
-55,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 304,00 4 082,00
213,0%
-2 937,00
---
Zysk (strata) brutto 1 117,00 3 340,00
199,0%
-2 837,00
---
Zysk (strata) netto 742,00 2 565,00
245,7%
-2 417,00
---
Amortyzacja 1 579,00 1 632,00
3,4%
1 784,00
9,3%
Aktywa 173 586,00 193 949,00
11,7%
226 900,00
17,0%
Kapitał własny 106 289,00 109 623,00
3,1%
107 193,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,56
3,1%
1,53
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
236,4%
-0,03
---