O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 03:32
kontakt
ENEA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 176 505,00 18 176 505,00
0,0%
21 274 589,00
17,0%
30 076 258,00
41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 706 259,00 -1 706 259,00
---
1 973 462,00
---
578 240,00
-70,7%
Zysk (strata) brutto -2 603 549,00 -2 603 549,00
---
2 177 716,00
---
275 386,00
-87,4%
Zysk (strata) netto -2 268 412,00 -2 268 412,00
---
1 690 874,00
---
45 304,00
-97,3%
Amortyzacja 1 598 063,00 1 598 063,00
0,0%
1 539 286,00
-3,7%
1 584 991,00
3,0%
Aktywa 29 889 863,00 29 889 863,00
0,0%
34 657 143,00
15,9%
37 434 972,00
8,0%
Kapitał własny 12 036 815,00 12 036 815,00
0,0%
14 026 324,00
16,5%
14 874 670,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,27 27,27
0,0%
31,77
16,5%
28,08
-11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,14 -5,14
---
3,83
---
0,09
-97,8%