O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:20
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 310,00 69 831,00
-3,4%
51 393,00
-26,4%
72 651,00
41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 481,00 6 540,00
45,9%
-11 968,00
---
5 384,00
---
Zysk (strata) brutto 5 852,00 2 980,00
-49,1%
-888,00
---
3 804,00
---
Zysk (strata) netto 5 239,00 2 250,00
-57,1%
3 515,00
56,2%
2 864,00
-18,5%
Amortyzacja 2 031,00 2 118,00
4,3%
2 102,00
-0,8%
2 156,00
2,6%
Aktywa 374 954,00 412 377,00
10,0%
387 953,00
-5,9%
392 953,00
1,3%
Kapitał własny 183 023,00 184 501,00
0,8%
192 628,00
4,4%
196 784,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,79 17,93
0,8%
18,72
4,4%
19,13
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,22
-57,0%
0,34
56,2%
0,28
-18,7%