O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 17:09
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68 153,00 72 506,00
6,4%
75 632,00
4,3%
76 819,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 273,00 3 717,00
192,0%
-196,00
---
3 962,00
---
Zysk (strata) brutto 7 130,00 6 017,00
-15,6%
-3 066,00
---
4 799,00
---
Zysk (strata) netto 6 225,00 5 297,00
-14,9%
-1 894,00
---
3 709,00
---
Amortyzacja 2 182,00 2 198,00
0,7%
2 198,00
0,0%
2 120,00
-3,5%
Aktywa 392 015,00 402 118,00
2,6%
388 306,00
-3,4%
379 931,00
-2,2%
Kapitał własny 195 553,00 199 894,00
2,2%
200 304,00
0,2%
204 105,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,01 19,99
5,2%
20,03
0,2%
20,41
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,53
-12,4%
-0,19
---
0,37
---