O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 16:52
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 602,00 3 399,00
30,6%
4 487,00
32,0%
3 475,00
-22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 794,00 -1 505,00
---
709,00
---
-2 170,00
---
Zysk (strata) brutto -476,00 289,00
---
-55,00
---
-3 197,00
---
Zysk (strata) netto -295,00 765,00
---
-696,00
---
-3 014,00
---
Amortyzacja 358,00 345,00
-3,6%
344,00
-0,3%
349,00
1,5%
Aktywa 333 765,00 352 563,00
5,6%
400 325,00
13,5%
427 780,00
6,9%
Kapitał własny 166 351,00 167 116,00
0,5%
166 420,00
-0,4%
163 407,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,21 2,22
0,5%
2,21
-0,4%
2,17
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,01
---
-0,04
---