O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 05:35
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 107 070,00 124 654,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 605,00 23 782,00
35,1%
Zysk (strata) brutto 18 562,00 21 209,00
14,3%
Zysk (strata) netto 13 205,00 18 609,00
40,9%
Amortyzacja 6 438,00 6 093,00
-5,4%
Aktywa 313 699,00 313 630,00
-0,0%
Kapitał własny 164 432,00 183 393,00
11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,96 9,99
11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 1,01
41,0%