O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 18:58
kontakt
CCS
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 173 124,00 202 890,00
17,2%
187 842,00
-7,4%
114 540,00
-39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 670,00 6 134,00
31,3%
7 462,00
21,6%
-2 833,00
---
Zysk (strata) brutto 4 244,00 5 455,00
28,5%
6 540,00
19,9%
-3 527,00
---
Zysk (strata) netto 3 242,00 4 369,00
34,8%
5 123,00
17,3%
-3 084,00
---
Amortyzacja 1 175,00 1 266,00
7,7%
1 288,00
1,7%
1 321,00
2,6%
Aktywa 34 917,00 47 045,00
34,7%
37 455,00
-20,4%
27 516,00
-26,5%
Kapitał własny 12 925,00 14 089,00
9,0%
13 508,00
-4,1%
8 982,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,89
9,1%
0,85
-4,2%
0,56
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,28
34,8%
0,32
17,1%
-0,19
---