O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 04:55
kontakt
CCS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 69 543,00 86 034,00
23,7%
106 050,00
23,3%
57 613,00
-45,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 480,00 2 987,00
101,8%
6 014,00
101,3%
-1 172,00
---
Zysk (strata) brutto 1 263,00 2 897,00
129,4%
5 724,00
97,6%
-1 683,00
---
Zysk (strata) netto 940,00 2 511,00
167,1%
4 584,00
82,6%
-1 840,00
---
Amortyzacja 599,00 625,00
4,3%
616,00
-1,4%
667,00
8,3%
Aktywa 31 297,00 35 356,00
13,0%
39 870,00
12,8%
27 260,00
-31,6%
Kapitał własny 10 521,00 12 285,00
16,8%
15 043,00
22,5%
10 202,00
-32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,77
16,8%
0,95
22,5%
0,64
-32,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,16
167,8%
0,29
82,3%
-0,12
---