O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 20:47
kontakt
DECORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 143 090,00 433 002,00
202,6%
129 587,00
-70,1%
143 949,00
11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 919,00 60 182,00
141,5%
15 765,00
-73,8%
24 678,00
56,5%
Zysk (strata) brutto 24 504,00 70 689,00
188,5%
16 314,00
-76,9%
24 836,00
52,2%
Zysk (strata) netto 19 837,00 58 893,00
196,9%
12 652,00
-78,5%
20 235,00
59,9%
Amortyzacja 4 228,00 12 212,00
188,8%
5 400,00
-55,8%
4 833,00
-10,5%
Aktywa 416 884,00 416 884,00
0,0%
407 092,00
-2,3%
419 302,00
3,0%
Kapitał własny 263 751,00 263 751,00
0,0%
276 537,00
4,8%
297 582,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,01 25,01
0,0%
26,22
4,8%
28,22
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,88 1,88
0,0%
1,20
-36,2%
1,92
59,9%