O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 15:22
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 829,00 3 667,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 382,00 895,00
134,3%
Zysk (strata) brutto 68 893,00 1 323,00
-98,1%
Zysk (strata) netto 67 998,00 1 052,00
-98,5%
Amortyzacja 312,00 306,00
-1,9%
Aktywa 400 341,00 400 884,00
0,1%
Kapitał własny 375 573,00 377 091,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,25 56,48
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,18 0,16
-98,4%