O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 00:39
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 93 493,00 89 822,00
-3,9%
89 822,00
0,0%
85 184,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 829,00 9 078,00
16,0%
9 078,00
0,0%
7 471,00
-17,7%
Zysk (strata) brutto 9 048,00 15 360,00
69,8%
15 360,00
0,0%
10 827,00
-29,5%
Zysk (strata) netto 7 240,00 18 042,00
149,2%
18 042,00
0,0%
8 789,00
-51,3%
Amortyzacja 3 016,00 2 901,00
-3,8%
2 901,00
0,0%
2 839,00
-2,1%
Aktywa 324 922,00 316 369,00
-2,6%
316 369,00
0,0%
310 487,00
-1,9%
Kapitał własny 166 196,00 160 330,00
-3,5%
160 330,00
0,0%
168 421,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,68 10,30
-3,5%
10,30
0,0%
10,82
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 1,16
149,2%
1,16
0,0%
0,56
-51,3%