O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:26
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269 582,00 164 508,00
-39,0%
389 278,00
136,6%
582 221,00
49,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 415,00 20 364,00
-49,6%
106 362,00
422,3%
146 697,00
37,9%
Zysk (strata) brutto 44 388,00 140 915,00
217,5%
108 663,00
-22,9%
151 037,00
39,0%
Zysk (strata) netto 35 672,00 136 272,00
282,0%
87 073,00
-36,1%
119 552,00
37,3%
Amortyzacja 2 735,00 2 753,00
0,7%
2 798,00
1,6%
3 103,00
10,9%
Aktywa 3 011 254,00 3 009 875,00
-0,0%
3 112 030,00
3,4%
2 988 220,00
-4,0%
Kapitał własny 1 129 247,00 1 264 317,00
12,0%
1 351 034,00
6,9%
1 470 322,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,20 49,49
12,0%
52,88
6,9%
57,44
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 5,33
282,1%
3,41
-36,1%
4,67
37,0%