O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 13:50
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 215 000,00 6 957 000,00
-15,3%
10 110 000,00
45,3%
21 703 000,00
114,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 107 000,00 312 000,00
191,6%
209 000,00
-33,0%
598 000,00
186,1%
Zysk (strata) brutto 1 864 000,00 621 000,00
-66,7%
384 000,00
-38,2%
873 000,00
127,3%
Zysk (strata) netto 1 822 000,00 512 000,00
-71,9%
307 000,00
-40,0%
704 000,00
129,3%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 64 545 000,00 62 225 000,00
-3,6%
65 777 000,00
5,7%
69 187 000,00
5,2%
Kapitał własny 47 071 000,00 47 551 000,00
1,0%
47 736 000,00
0,4%
48 342 000,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,98 21,19
1,0%
21,28
0,4%
21,55
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,23
-71,9%
0,14
-39,9%
0,31
129,2%