O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:02
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 214 088,00 330 071,00
54,2%
176 055,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65 605,00 4 481,00
---
-9 250,00
---
Zysk (strata) brutto -73 119,00 11 203,00
---
-17 673,00
---
Zysk (strata) netto -55 901,00 -1 887,00
---
-15 161,00
---
Amortyzacja 5 394,00 5 356,00
-0,7%
4 712,00
-12,0%
Aktywa 1 015 487,00 1 100 664,00
8,4%
1 002 228,00
-8,9%
Kapitał własny 206 625,00 204 740,00
-0,9%
189 579,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,61
-0,8%
0,56
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,01
---
-0,04
---