O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 07:21
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 841,00 841,00
0,0%
601,00
-28,5%
841,00
39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 511,00 511,00
0,0%
143,00
-72,0%
221,00
54,5%
Zysk (strata) brutto 471,00 471,00
0,0%
-42,00
---
253,00
---
Zysk (strata) netto 471,00 471,00
0,0%
-42,00
---
32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 77 172,00 77 172,00
0,0%
77 038,00
-0,2%
77 568,00
0,7%
Kapitał własny 70 833,00 70 833,00
0,0%
76 024,00
7,3%
76 057,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,0%
0,70
-13,3%
0,70
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---
0,00
---