O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 15:16
kontakt
ERBUD
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 303 612,00 1 303 612,00
0,0%
1 955 585,00
50,0%
1 351 260,00
-30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 188 894,00 188 894,00
0,0%
18 140,00
-90,4%
7 035,00
-61,2%
Zysk (strata) brutto 216 500,00 216 500,00
0,0%
33 565,00
-84,5%
42 901,00
27,8%
Zysk (strata) netto 177 736,00 177 736,00
0,0%
29 300,00
-83,5%
28 347,00
-3,3%
Amortyzacja 8 900,00 8 900,00
0,0%
9 654,00
8,5%
10 895,00
12,9%
Aktywa 897 133,00 897 133,00
0,0%
1 055 964,00
17,7%
1 022 412,00
-3,2%
Kapitał własny 329 623,00 329 623,00
0,0%
338 924,00
2,8%
350 205,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,58 26,58
0,0%
28,02
5,4%
29,36
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,33 14,33
0,0%
2,42
-83,1%
2,38
-1,9%