O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:34
kontakt
ERBUD
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 290 701,00 1 790 117,00
38,7%
1 582 190,00
-11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 555,00 14 251,00
-54,8%
14 081,00
-1,2%
Zysk (strata) brutto 26 652,00 5 592,00
-79,0%
-8 690,00
---
Zysk (strata) netto 15 230,00 -1 862,00
---
-9 925,00
---
Amortyzacja 12 461,00 16 417,00
31,7%
17 946,00
9,3%
Aktywa 1 525 673,00 2 086 472,00
36,8%
1 971 989,00
-5,5%
Kapitał własny 319 268,00 530 381,00
66,1%
514 498,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,75 43,85
70,3%
43,13
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,23 -0,15
---
-0,83
---