O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 02:18
kontakt
ERBUD
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 580 418,00 906 785,00
56,2%
906 785,00
0,0%
722 494,00
-20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 636,00 3 012,00
-46,6%
1 247,00
-58,6%
-1 507,00
---
Zysk (strata) brutto 32 374,00 19 893,00
-38,6%
19 893,00
0,0%
-12 029,00
---
Zysk (strata) netto 30 934,00 15 369,00
-50,3%
15 369,00
0,0%
-9 535,00
---
Amortyzacja 3 553,00 5 589,00
57,3%
5 589,00
0,0%
5 243,00
-6,2%
Aktywa 757 753,00 1 017 509,00
34,3%
1 017 509,00
0,0%
1 035 387,00
1,8%
Kapitał własny 232 821,00 324 993,00
39,6%
324 993,00
0,0%
312 323,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,78 26,87
43,1%
26,87
0,0%
26,18
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,50 1,27
-49,1%
1,27
0,0%
-0,80
---