O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:06
kontakt
BIOTON
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 221 788,00 163 034,00
-26,5%
233 159,00
43,0%
181 636,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 580,00 14 342,00
-70,5%
21 258,00
48,2%
15 295,00
-28,1%
Zysk (strata) brutto 41 611,00 8 331,00
-80,0%
4 952,00
-40,6%
7 234,00
46,1%
Zysk (strata) netto 33 920,00 2 882,00
-91,5%
1 421,00
-50,7%
2 275,00
60,1%
Amortyzacja 31 731,00 31 638,00
-0,3%
34 403,00
8,7%
34 984,00
1,7%
Aktywa 867 107,00 848 127,00
-2,2%
808 404,00
-4,7%
822 224,00
1,7%
Kapitał własny 619 645,00 604 514,00
-2,4%
604 138,00
-0,1%
606 358,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,22 7,04
-2,5%
7,04
-0,1%
7,06
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,03
-91,4%
0,02
-50,0%
0,03
52,9%