O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 08:19
kontakt
CZTOREBKA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 141,00 23 582,00
284,0%
7 343,00
-68,9%
14 452,00
96,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28 229,00 31 918,00
---
-8 138,00
---
271,00
---
Zysk (strata) brutto -12 403,00 27 663,00
---
-18 614,00
---
-11 528,00
---
Zysk (strata) netto -4 003,00 25 231,00
---
-19 902,00
---
-15 185,00
---
Amortyzacja 10,00 28,00
180,0%
64,00
128,6%
90,00
40,6%
Aktywa 283 780,00 301 632,00
6,3%
256 453,00
-15,0%
203 766,00
-20,5%
Kapitał własny 128 747,00 153 978,00
19,6%
134 076,00
-12,9%
118 891,00
-11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 2,05
19,6%
1,79
-12,9%
1,58
-11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,34
---
-0,26
---
-0,20
---