O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 09:40
kontakt
CZTOREBKA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 978,00 19 073,00
540,5%
2 702,00
-85,8%
9 358,00
246,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 478,00 1 486,00
---
-890,00
---
-498,00
---
Zysk (strata) brutto -3 635,00 -2 136,00
---
-8 263,00
---
-3 081,00
---
Zysk (strata) netto -4 234,00 -335,00
---
-8 105,00
---
-3 191,00
---
Amortyzacja 6,00 5,00
-16,7%
37,00
640,0%
40,00
8,1%
Aktywa 292 967,00 276 794,00
-5,5%
264 320,00
-4,5%
216 209,00
-18,2%
Kapitał własny 128 516,00 130 038,00
1,2%
145 873,00
12,2%
130 885,00
-10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,73
1,2%
1,94
12,2%
1,74
-10,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,00
---
-0,11
---
-0,04
---