O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 04:07
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 249,00 249,00
0,0%
249,00
0,0%
117,00
-53,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 -31,00
---
-14 931,00
---
6,00
---
Zysk (strata) brutto -400,00 -80,00
---
-14 512,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) netto -460,00 -80,00
---
-14 886,00
---
-113,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 189 075,00 189 501,00
0,2%
167 631,00
-11,5%
166 557,00
-0,6%
Kapitał własny 154 123,00 154 043,00
-0,1%
139 157,00
-9,7%
139 044,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 2,05
-0,0%
1,86
-9,6%
1,85
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,20
---
-0,00
---