O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:24
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 244,00 245,00
0,4%
249,00
1,6%
249,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 -4,00
---
-205,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto -48,00 -46,00
---
-2 077,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -46,00
---
-1 996,00
---
-40,00
---
Amortyzacja 4,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 185 985,00 186 474,00
0,3%
186 065,00
-0,2%
188 117,00
1,1%
Kapitał własny 156 665,00 156 619,00
-0,0%
154 623,00
-1,3%
154 583,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,09
0,0%
2,06
-1,3%
2,06
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,03
---
-0,00
---