O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 03:44
kontakt
SNIEZKA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 409 514,00 409 514,00
0,0%
403 376,00
-1,5%
434 545,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 978,00 45 978,00
0,0%
42 341,00
-7,9%
60 556,00
43,0%
Zysk (strata) brutto 46 221,00 46 221,00
0,0%
32 967,00
-28,7%
49 534,00
50,3%
Zysk (strata) netto 36 494,00 36 494,00
0,0%
19 978,00
-45,3%
38 335,00
91,9%
Amortyzacja 17 566,00 17 566,00
0,0%
18 099,00
3,0%
19 598,00
8,3%
Aktywa 838 774,00 838 774,00
0,0%
916 276,00
9,2%
827 195,00
-9,7%
Kapitał własny 279 264,00 279 264,00
0,0%
294 790,00
5,6%
312 485,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,13 22,13
0,0%
23,36
5,6%
24,76
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,89
0,0%
1,58
-45,3%
3,04
91,9%