O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:15
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 135 045,00 154 900,00
14,7%
95 941,00
-38,1%
134 131,00
39,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 017,00 13 093,00
225,9%
3 363,00
-74,3%
13 513,00
301,8%
Zysk (strata) brutto 30 464,00 2 328,00
-92,4%
-6 535,00
---
2 913,00
---
Zysk (strata) netto 27 637,00 2 087,00
-92,4%
-5 437,00
---
2 169,00
---
Amortyzacja 5 196,00 5 418,00
4,3%
5 860,00
8,2%
6 238,00
6,5%
Aktywa 916 828,00 879 153,00
-4,1%
832 808,00
-5,3%
883 188,00
6,0%
Kapitał własny 225 921,00 228 007,00
0,9%
223 175,00
-2,1%
225 345,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,90 18,07
0,9%
17,69
-2,1%
17,86
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,19 0,16
-92,5%
-0,43
---
0,17
---