O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 20:03
kontakt
INTERCARS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 347 832,00 8 383 755,00
32,1%
8 383 755,00
0,0%
10 326 349,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 326 661,00 551 466,00
68,8%
551 466,00
0,0%
647 814,00
17,5%
Zysk (strata) brutto 324 893,00 591 195,00
82,0%
591 195,00
0,0%
653 559,00
10,5%
Zysk (strata) netto 222 609,00 482 162,00
116,6%
482 162,00
0,0%
542 599,00
12,5%
Amortyzacja 35 823,00 33 000,00
-7,9%
33 000,00
0,0%
38 641,00
17,1%
Aktywa 3 887 170,00 4 912 877,00
26,4%
4 912 877,00
0,0%
6 237 170,00
27,0%
Kapitał własny 1 790 495,00 2 252 538,00
25,8%
2 252 538,00
0,0%
2 775 018,00
23,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 126,38 158,99
25,8%
158,99
0,0%
195,86
23,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,71 34,03
116,6%
34,03
0,0%
38,30
12,5%