O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:03
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 623 630,00 2 623 630,00
0,0%
2 764 700,00
5,4%
2 750 961,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 978,00 11 978,00
0,0%
20 741,00
73,2%
42 960,00
107,1%
Zysk (strata) brutto -13 589,00 -13 589,00
---
140 656,00
---
25 923,00
-81,6%
Zysk (strata) netto -11 262,00 -11 262,00
---
137 619,00
---
19 351,00
-85,9%
Amortyzacja 16 590,00 16 590,00
0,0%
17 061,00
2,8%
15 937,00
-6,6%
Aktywa 4 220 061,00 4 220 061,00
0,0%
4 487 780,00
6,3%
4 491 215,00
0,1%
Kapitał własny 173 439,00 173 439,00
0,0%
310 624,00
79,1%
347 900,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,24 39,24
0,0%
69,88
78,1%
77,37
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,55 -2,55
---
30,96
---
4,30
-86,1%