O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 02:37
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 564 405,00 577 104,00
2,2%
674 589,00
16,9%
586 243,00
-13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 219,00 10 452,00
2,3%
19 472,00
86,3%
11 062,00
-43,2%
Zysk (strata) brutto 10 948,00 14 194,00
29,6%
21 995,00
55,0%
11 386,00
-48,2%
Zysk (strata) netto 8 899,00 12 112,00
36,1%
18 347,00
51,5%
9 653,00
-47,4%
Amortyzacja 2 075,00 2 141,00
3,2%
2 213,00
3,4%
2 163,00
-2,3%
Aktywa 646 929,00 651 803,00
0,8%
646 353,00
-0,8%
662 831,00
2,5%
Kapitał własny 420 386,00 432 498,00
2,9%
442 008,00
2,2%
442 205,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,98 21,58
2,9%
22,06
2,2%
22,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,60
36,0%
0,92
51,7%
0,48
-47,4%