O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:09
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 509 488,00 574 000,00
12,7%
574 000,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -239 645,00 -101 209,00
---
-101 209,00
---
Zysk (strata) brutto -91 599,00 -97 705,00
---
-97 705,00
---
Zysk (strata) netto -30 858,00 -88 798,00
---
-88 798,00
---
Amortyzacja 36 808,00 38 573,00
4,8%
38 573,00
0,0%
Aktywa 11 111 600,00 10 872 544,00
-2,2%
10 872 544,00
0,0%
Kapitał własny 5 387 570,00 5 276 911,00
-2,1%
5 276 911,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,31 53,20
-2,1%
53,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,90
---
-0,90
---