O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:57
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 963 184,00 1 091 647,00
13,3%
795 953,00
-27,1%
651 877,00
-18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 733,00 -13 888,00
---
-207 851,00
---
-22 026,00
---
Zysk (strata) brutto 369 052,00 36 504,00
-90,1%
-240 326,00
---
-53 439,00
---
Zysk (strata) netto 354 611,00 42 593,00
-88,0%
-199 510,00
---
-74 388,00
---
Amortyzacja 34 080,00 37 295,00
9,4%
38 120,00
2,2%
36 000,00
-5,6%
Aktywa 10 991 076,00 11 797 692,00
7,3%
11 359 037,00
-3,7%
11 386 059,00
0,2%
Kapitał własny 5 632 616,00 5 651 038,00
0,3%
5 468 330,00
-3,2%
5 398 235,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,78 56,97
0,3%
55,13
-3,2%
54,42
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,58 0,43
-88,0%
-2,01
---
-0,75
---