O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 04:24
kontakt
POLICE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 207 096,00 1 393 439,00
15,4%
1 392 900,00
-0,0%
2 646 307,00
90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 291,00 62 499,00
47,8%
62 489,00
-0,0%
278 140,00
345,1%
Zysk (strata) brutto 41 436,00 97 567,00
135,5%
98 019,00
0,5%
328 657,00
235,3%
Zysk (strata) netto 35 752,00 83 235,00
132,8%
83 687,00
0,5%
274 085,00
227,5%
Amortyzacja 66 640,00 67 987,00
2,0%
67 953,00
-0,1%
63 751,00
-6,2%
Aktywa 2 731 172,00 3 603 643,00
31,9%
3 603 643,00
0,0%
4 398 121,00
22,0%
Kapitał własny 1 736 306,00 1 869 610,00
7,7%
1 869 610,00
0,0%
2 224 616,00
19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,98 15,06
7,7%
15,06
0,0%
17,92
19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,67
132,6%
0,67
0,0%
2,21
229,4%