O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 21:09
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 606 355,00 1 366 390,00
-14,9%
1 298 229,00
-5,0%
707 892,00
-45,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 261 244,00 -6 579,00
---
-420 045,00
---
-56 046,00
---
Zysk (strata) brutto 284 403,00 -7 807,00
---
-438 793,00
---
-64 420,00
---
Zysk (strata) netto 235 534,00 -6 564,00
---
-359 513,00
---
-55 157,00
---
Amortyzacja 31 774,00 33 526,00
5,5%
277 947,00
729,0%
32 632,00
-88,3%
Aktywa 4 398 121,00 4 422 296,00
0,5%
4 312 697,00
-2,5%
4 456 403,00
3,3%
Kapitał własny 2 224 616,00 2 218 052,00
-0,3%
1 856 812,00
-16,3%
1 801 655,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,92 17,86
-0,3%
14,95
-16,3%
14,51
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,90 -0,05
---
-2,90
---
-0,44
---