O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 17:45
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 776 686,00 762 348,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -56 711,00 -74 898,00
---
Zysk (strata) brutto -60 170,00 -76 406,00
---
Zysk (strata) netto -38 984,00 -61 764,00
---
Amortyzacja 33 082,00 33 058,00
-0,1%
Aktywa 4 064 218,00 3 813 679,00
-6,2%
Kapitał własny 1 759 474,00 1 697 710,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,17 13,67
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,50
---