O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 04:23
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 077,00 9 964,00
-1,1%
9 060,00
-9,1%
9 840,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 480,00 575,00
19,8%
-114,00
---
-690,00
---
Zysk (strata) brutto 454,00 552,00
21,6%
-37,00
---
-774,00
---
Zysk (strata) netto 454,00 552,00
21,6%
-1 114,00
---
-774,00
---
Amortyzacja 1 727,00 1 718,00
-0,5%
1 729,00
0,6%
2 022,00
16,9%
Aktywa 253 314,00 247 398,00
-2,3%
249 869,00
1,0%
248 537,00
-0,5%
Kapitał własny 172 752,00 173 305,00
0,3%
172 186,00
-0,6%
171 412,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,75 33,86
0,3%
33,64
-0,6%
33,49
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
21,3%
-0,22
---
-0,15
---