O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 22:26
kontakt
ORANGEPL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 632 000,00 5 872 000,00
4,3%
5 986 000,00
1,9%
6 363 000,00
6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197 000,00 340 000,00
72,6%
581 000,00
70,9%
735 000,00
26,5%
Zysk (strata) brutto 16 000,00 229 000,00
1 331,2%
425 000,00
85,6%
628 000,00
47,8%
Zysk (strata) netto 14 000,00 155 000,00
1 007,1%
368 000,00
137,4%
509 000,00
38,3%
Amortyzacja 1 458 000,00 1 351 000,00
-7,3%
1 256 000,00
-7,0%
1 268 000,00
1,0%
Aktywa 24 610 000,00 23 733 000,00
-3,6%
26 554 000,00
11,9%
26 139 000,00
-1,6%
Kapitał własny 10 537 000,00 10 809 000,00
2,6%
13 245 000,00
22,5%
13 229 000,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,03 8,24
2,6%
10,09
22,5%
10,08
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,12
972,7%
0,28
137,3%
0,39
38,6%