O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 21:32
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 217 208,00 246 296,00
13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 201,00 999,00
-54,6%
Zysk (strata) brutto 6 346,00 4 961,00
-21,8%
Zysk (strata) netto 4 267,00 989,00
-76,8%
Amortyzacja 1 804,00 1 789,00
-0,8%
Aktywa 573 344,00 549 935,00
-4,1%
Kapitał własny 396 652,00 390 732,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,67 22,33
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,06
-76,6%